Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

FÖRELÄSNING:

Horisontella principer

En interaktiv föreläsning som ger kunskaper om de horisontella principerna jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. Vi går från teori till praktik och ser hur vi kan levandegöra de horisontella principerna i projektets alla delar. Föreläsningen kan inriktas efter kundens särskilda behov kopplat till olika områden såsom : rekrytering/kommunikation/kravställning. Föreläsningen riktar sig till projektgrupper inom ESF projekt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

Inkluderande kommunikation och normkritik

Du får kunskap och goda exempel för att lyckas med god och jämlik kommunikation såväl internt som externt och skapa nya möjligheter för tillväxt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

En arbetsplats fri från diskriminering

Interaktiv föreläsning om diskriminering som grundar sig i på diskrimineringslagen och ger kunskap om diskriminering/kränkande särbehandling och trakasserier.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

Jämställdhet – Från mål till verklighet!

Vi går igenom begreppen jämställdhet och genus och kopplar an till mål, handlingsplaner och policys. En föreläsning om jämställdhet som leder oss från mål till verklighet!

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

FÖRELÄSNING:

Härskartekniker – att upptäcka och hantera

Vad är härskartekniker och hur kan dessa hänga ihop med strukturer och makt? En stark föreläsning om härskartekniker för att utveckla kommunikationen internt och utveckla en positiv arbetsmiljö!

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet