Johanna Lundin

Föreläsning inom jämställdhet, mångfald och inkludering

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

 

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

FÖRELÄSNING:

En arbetsplats fri från diskriminering

Interaktiv föreläsning om diskriminering som grundar sig i på diskrimineringslagen och ger kunskap om diskriminering/kränkande särbehandling och trakasserier.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

Inkluderande kommunikation och normkritik

Du får kunskap och goda exempel för att lyckas med god och jämlik kommunikation såväl internt som externt och skapa nya möjligheter för tillväxt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

Jämställdhet – Från mål till verklighet!

Vi går igenom begreppen jämställdhet och genus och kopplar an till mål, handlingsplaner och policys. En föreläsning om jämställdhet som leder oss från mål till verklighet!

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

FÖRELÄSNING:

Härskartekniker – att upptäcka och hantera

Vad är härskartekniker och hur kan dessa hänga ihop med strukturer och makt? En stark föreläsning om härskartekniker för att utveckla kommunikationen internt och utveckla en positiv arbetsmiljö!

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Läs mer >

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet