Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

 

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

FÖRELÄSNING:

En arbetsplats fri från diskriminering

En interaktiv föreläsning som grundar sig i diskrimineringslagen och ger kunskap om diskriminering/kränkande särbehandling och trakasserier.  Vi jobbar interaktivt och får utmanande cases där vi synliggör rådande normer och strukturer på arbetsplatsen som kan stå i vägen för att driva ett starkt och modernt bolag som priotiterar en god arbetsmiljö och stärker sin attraktionskraft, såväl på marknaden som internt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

BOKA JOHANNA

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet