Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

FÖRELÄSNING:

Mångfald och inkludering i praktiken

FÖRELÄSNING/WORKSHOP

Kunskap om mångfald och inkludering. Vi går igenom basbegreppen mångfald, inkludering, diskriminering och får kunskap om samtliga diskrimineringsgrunder och en gemensam samsyn på vad en öppen och inkluderande arbetsplats innebär. Vi arbetar med verksamhetsspecifika cases för att synliggöra interna normer och strukturer som både kan stärka och stävja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen. 

KONKRETA EXEMPEL PÅ LIKABEHANDLING OCH INKLUDERING!

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

BOKA JOHANNA

Sagt om Johanna…

Vi ville öka vår kunskap om jämställdhet och bli bättre. Personalen har enbart gett positiv kritik till dagen och vi är så tacksamma för Johannas insats. Hon levererade spetskunskap, raka frågor och var lyhörd för personalens frågor och kring vad som hände i rummet. Bättre föreläsare inom jämställdhet hade vi nog inte kunnat få. Kan varmt rekommendera Johanna.

Annika Magnusson, HR Specialist at Svenska kyrkan

Sagt om Johanna…

Johanna was recommended to us as super knowledgeable within everything D&I. She makes all of us feel listened to, she quickly grasps our needs and boils them down to something customised and comprehendable. Johanna is very methodological and calm, taking time for everybody to get heard. Highly recommended!

Jessica KindvallJessica Kindvall, Head of HR , Malmö Live Konserthus