Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

FÖRELÄSNING:

Inkluderande ledarskap

INTERAKTIV FÖRELÄSNING

En föreläsning som går igenom kunskap, begrepp och teori där normer, makt, jämställdhet, mångfald och inkludering kopplas ihop. Konkreta exempel från ledare som gått från att attrahera mångfald till att arbeta konkret med inkludering i praktiken. Vi undersöker vårt eget ledarskap, branschens normer och strukturer och går mot att bli en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller mångfald! 

WORKSHOPFORMAT, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ETT AKTIVT OCH MEDVETET LEDARSKAP

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

BOKA JOHANNA

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

Sagt om Johanna…

Jag och kollegerna är oerhört nöjda med Johannas insatser för oss på stadsbyggnadskontoret för att nå nya insikter i våra många variera de bemötandesituationer – för ökad jämställdhet, mångfald, trygghet och inkludering.”

Daniel Svanfelt, Enhetschef, Malmö stad

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!

Charlotta Ozaki Macias, Ambassador Tanzania

Sagt om Johanna…

Utbildningarna innehöll såvä intressanta teoriblock som engagerande workshops. Johanna har en imponerande förmåga att på ett enkelt och inkluderande sätt dela med sig av kunskap och metoder samtidigt som hon skapar ett tryggt diskussion- och inlärningsklimat. Energimyndighetens chefer har nu fått med sig goda och viktiga kunskaper och diskussioner att arbeta vidare med kring målet att vara en inkluderande och hållbar arbetsgivare. Stort tack för din insats Johanna och Equalate!

Sara Höglin Ottergren, HR-chef, Energimyndigheten