Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

FÖRELÄSNING:

Inkluderande arbetsplats

INTERAKTIV FÖRELÄSNING

Vi går igenom basbegreppen; diskriminering, mångfald och inkludering och kopplar an till diskrimineringslagen samt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi arbetar praktiskt i workshops och får utmanande cases där vi synliggör rådande normer och strukturer på arbetsplatsen som både kan stödja & stå i vägen för en inkluderande arbetsplats. En interaktiv föreläsning som ger kunskap om verktyg för att stärka en god arbetsmiljö likväl som öka attraktionskraft på arbetsmarknaden. 

FÖRELÄSNINGEN SKER I WORKSHOPFORMAT OCH INNEHÅLLER VERKTYG

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

BOKA JOHANNA

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet