Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

 

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

FÖRELÄSNING:

Horisontella principer

En interaktiv föreläsning som ger kunskaper om de horisontella principerna jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. Vi går från teori till praktik och ser hur vi kan levandegöra de horisontella principerna i projektets alla delar. Föreläsningen kan inriktas efter kundens särskilda behov kopplat till olika områden såsom : rekrytering/kommunikation/kravställning.Föreläsningen riktar sig till projektgrupper inom ESF projekt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

BOKA JOHANNA

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet