Skip to main content
 

Johanna Lundin

Föreläsare inom jämställdhet,
mångfald och inkludering

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

 

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

FÖRELÄSNING:

Inkluderande kommunikation och normkritik

Vad är inkluderande kommunikation och hur kan det berika vår organisation? Här får vi normkunskap för att lyckas med en god och jämlik kommunikation såväl internt som externt. Med en ökad normmedvetenhet kan vi nå fler och nya kundgrupper som vi eventuellt missat och chansen att skapa både tjänster och produkter bortom normgränserna. Vi ges goda exempel på företag som lyckats med inkluderande kommunikation internt, externt och i rekryteringssammanhang vågat gå bortom ”copy paste” och skapat nya möjligheter för tillväxt.

Önskemål: bas/medel/avancerad nivå

Grundare av Equalate Johanna Lundin.

BOKA JOHANNA

Sagt om Johanna…

Johanna som föreläsare upplevs inkluderande och hon ser alla. Hon jobbar interaktivt, är uppmärksam och bra på att få med deltagarna. Hon är mycket påläst på ämnet.

Carina Lidgren , IF 

Sagt om Johanna…

Genom ett förtroendeingivande lugn guidar Johanna gruppen genom lagar, normer och beteenden. Utan att döma och genom att bjuda på sig själv bjuder Johanna in till flera bra diskussioner och gör gruppen successivt mer medveten kring vilka normer och strukturer den enskilda, företaget eller gruppen bär på.
Johan Lindersson, WSP

Sagt om Johanna…

Från första stund fångade Johanna deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!
Charlotta Ozaki Macias, Utrikesdepartementet